فضیلت و خواص سوره نور

فضیلت و خواص سوره نور,
  نور،بیست و چهارمین سوره قرآن است كه مدنی و 64  آیه دارد.در فضیلت سوره نور از پیامبر گرامی اسلام روایت شده: هر كه سوره نور را قرائت نماید خداوند به تعداد تمام مردان و زنان مؤمن در گذشته و در آینده به او ده حسنه عنایت می كند.1درباره یاد دادن سوره نور به اعضای خانواده از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله روایت شده: یكی از حقوق دختر بر پدر آن است كه سوره نور را به او تعلیم دهد.2امام علی علیه السلام نیز در این باره فرمودند: سوره نور را به زنانتان بیاموزید كه در آن موعظه ها و پندهای نیكویی…
پایگاه قرآنی-فرهنگی دارالقرآن
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ