جامع‌ترین آیه درباره اصلاح جامعه کدام است؟

جامع‌ترین آیه درباره اصلاح جامعه کدام است؟,
 آنچه یك جامعه براى رسیدن به قلّه خوشبختى و عظمت به آن نیاز دارد در این چند جمله كوتاه آمده است، و اگر این آیه به عنوان یك قانون مورد عمل قرار گیرد، در اصلاح ساختارهاى فردى و گروهى و تنظیم درست روابط اجتماعى و پیدایش جامعه‏اى برتر نقشى تعیین كننده خواهد داشت. طبق این آیه، خداوند مردم را به سه چیز فرمان مى‏دهد و از سه چیز باز مى‏دارد. آن سه چیز كه خدا به آن فرمان مى‏دهد، عدل و احسان و دادن حق خویشاوند است و سه امری که خداوند مردم را از آن‌ها بازمی‌دارد نیز عبارتند از…
پایگاه قرآنی-فرهنگی دارالقرآن
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ