سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی با عنوان"استعمار به اسم حقوق بشر"

سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی با عنوان"استعمار به اسم حقوق بشر",
بیانات استاد «رحیم پورازغدی» در پاسخ به این سوال که «آیا چیزی به نام حقوق بشر استاندارد جهانی به عنوان یک حقیقت عام فرادینی و بشری وجود دارد یا نه؟ و آیا نظام لیبرالیستی حقوق بشر مستحق جهانی شدن است یا نه؟» جهت دانلود کلیک کنید.
پایگاه قرآنی-فرهنگی دارالقرآن
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ