دوره ضمن خدمت28 ساعته قرآن و عترت برای کارکنان دولت

 بر اساس توافق صورت گرفته با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، به منظور توسعه مفاهيم و معارف قرآن، در پانزدهمين آزمون سراسري قرآن و عترت رشته مستقلي ويژه كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي دولت پيش‌بيني شده است. بر اين اساس رشته «تفسير آيات برگزيده قرآن» با محوريت مفاهيم و تدبر سوره مباركه صف به ساير رشته‌هاي آزمون اضافه شده است.  «رشته مفاهيم و تدبر سوره مباركه صف» گروه مخاطب تاريخ آزمون نحوه برگزاري منبع آزمون تاريخ ثبت‌نام كاركنان دولت چهارشنبه…
پایگاه قرآنی-فرهنگی دارالقرآن
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ